Биография

"Пътят до едно истинско откритие е винаги всъщност историята на намиране на самия себе си." ~ Стефан Гайд

д-р Стефан Гайд /1960-2013 г./

Д-р Стефан Гайд е роден през 1960 г. в сърцето на Древна Тракия (днешна България). От края на 80-те години живее със семейството си предимно в Калифорния, САЩ, където се занимава с психиатрия, психоанализа, лингвистика и древни езици, философия и религия. Съосновател е на Института по Трансцендентна Наука и Психоанализ в началото на 90-те години в Лонг Бийч, Калифорния. Автор е на редица публикации в областта на психиатрията и трансцендентния психоанализ.

Усърдният му труд в областта на Трансцендентната Тракология довежда до революционното му откритие – Декодирането на древната тракийска писменност, което води до изводи, променили завинаги основните концепции в историческата наука и тракологията. На 17.12.2013г., едва на 53 години, напуска този свят, при съмнителни и неизяснени обстоятелства.

Д-р Стефан Гайд

Методът Гайд

Чрез методът „Гайд“ се декодират древни...

Тракийските хроники

Въведение и кратък преглед на...

Тракийското писмо-декодирано

Несъмнено, такова едно ново откритие на...

Посвещения от феновете

Х. Бахаров, Интерпретации: есета

„…Има обаче една особена категория личности, чието появяване в живота ни съдбата допуска много скъпернически (вероятно сте забелязали това, когато ви се е случвало и на вас) и които (съдейки поне по себе си) са на брой най-много колкото пръстите на ръката ни. Това са онези знаменателни и рядко срещани хора, които са в състояние да предизвикат понякога значима и дори преломна промяна в живота ни, давайки ни тласък към едно по-различно от дотогавашното осмисляне на нашите възгледи, приоритети, ценности, способности, обкръжение или задачи. Последната от тези личности, които са внасяли и предизвикали нещо действително ново и значително в моя живот, бе Стефан Гайд и затова искам да споделя с вас някои от спомените и мислите си за него…

…С много труд и вдъхновение той подготви и изпълни своята високоблагородна и все още неоценена, ключова за времето ни мисия, за която се считаше призван. И действително – Стефан се справи блестящо с това да осъществи една такава необикновена и мащабна „духовна инвестиция“ в България, каквато е сравнима само с делата на онези наши тачени благодетели, родолюбци и дарители, които са ни познати най-вече от времето на нашето Възраждане.“

Н. Недялков, Лондон, Великобритания

Не искам да звуча патетично, но фактите които Стефан Гайдарски възстанови на вниманието на всички, които искат да го чуят, са твърдината, от която българското национално самосъзнание има нужда, за да възстанови гръбнака си. Благодарение на Тракийските хроники “чух” от баща си (пра-пра-баща си) кой съм. Разбрах, че не съм нито грък, нито тюрк. Че не съм син на нашественици в тази земя – а че Бог я е завещал на пра-пра-баща ми. И това ми дава силата и спокойствието, което идва от моята увереност в правото ми да решавам съдбата си на бог-ар-ин в дадената ми от нашия Бог Дион – Исус земя.

Много ще са тези, които ще ни казват, че никой учен не е чувал за фактите, които Стефан очисти от патината на вековете и калта на лъжите. – Никой не е по-глух от този, който не иска да чуе! Аз нямам нужда от тяхното потвърждение или одобрение! Аз имам право да решавам съдбата си и не ми трябва нито разрешението на Обединена Европа, нито одобрението на съседна Турция или Гърция. Благодарение на Стефан.

Аз не съм фен на Стефан Гайдарски – аз съм негов последовател. Настоящето ражда героите си – времето ги превръща в легенда! Днес сме свидетелите на началото на един такъв процес! Всички сме тленни и за това в днешното събитие аз виждам не само като скръбен помен на загубата на Стефан, но и като отпразнуване на живота му, съвместно с партьорската работа с брат му Цветан, бяха съградени познатите ни вече книжни крепости на българската идиентичнист. Светла да е паметта на брата ни в Бога, Стефан.“

Жулиен Шамбон – Бордо, Франция

 

Chers amis du Docteur Guide, Je suis honoré de pouvoir m’associer à votre rencontre depuis la France. J’exprime ici mon entière reconnaissance à celles et ceux qui vous accueillent aujourd’hui, et qui m’ont permis de découvrir avec une vive émotion le fabuleux trésor culturel et spirituel dont chaque Bulgare résidant à Sofia ou à l’étranger est le noble héritier. Puissions-nous tous grâce à Dieu et à notre bienfaiteur Stephen Guide demeurer dans la sainte union d’amour qui fait et fera à jamais notre force et votre fierté d’être bulgares. Merci du fond du cœur de votre attention… Da ste jivi i zdravi !“

 

Скъпи фенове на д-р Гайд,

Горд съм да мога да се присъединя към вашата среща от Франция. По този начин искам да изразя своето уважение към всички, които сте събрани днес, и които ми помагате да преоткрия, с голямо вълнение, великото културно и духовно богатство, на което всеки българин, живеещ в София или в чужбина, е горд наследник. Нека всички, с Божията помощ и посредством личността на нашия благодетел Стефан Гайд, да останем в единството на любовта, която прави и ще прави винаги нашата сила и вашата гордост, от това че сте българи. От цяло сърце Ви благодаря за вниманието….Да сте живи и здрави!

М. Михов, Пловив, България

„Kазвам се Мирослав Михов, на 33 години, художник. Откровено казано не съм кротка божия овчица. Страхът никога не е направлявал живота ми. Простете, но нямам страх и от Бога. Той не е велик инквизитор, нали така? Вярвам, че благоволението Му съпътства смелите, знаещите, умните, дръзките и най-вече – обичащите. Ето защо се доверих на каузата на братя Гайдарски. Видях неистовият страх и ужас, направляващ всички подривници и заклети врагове на истината за нашият произход и мисия. Уверих се в достоверността, научността и успешността в откритията на д-р Стефан Гайдарски.

За това искам да ви кажа: хора, българи, с увереност и невъзмутимо спокойствие простете човешкия страх и ужас, които отнемат живота на тялото. Това е само още един повод да бъдем непоклатими в Духа. И нека честваме Живота, вечно бликащ от тази Истина! Бъдете здрави!“

Фенове от Торонто, Канада

 

Поздрави на всички от студена и далечна Канада! Приветстваме ви сърдечно по повод създаването на клуба и като ваши съмишленици и фенове на д-р Стефан Гайд искаме да отдадем и ние нашата почит към него като българин, вдъхновител и учен! Чрез неговите книги и трудове бе възстановена славна част от миналото на дедите ни, а от там и нашето минало и бъдеще. Макар и отделени от океани разстояние ние почувствахме корените си дълбоко в земята и не само за нас, но и за да научим и нашите деца.

Приносът на трудовете на д-р Гайд към българското общество не само в България, но и в Канада все още не може да се види напълно, защото тепърва ще дава своите добри и обилни плодове. Ние, българските почитатели на д-р Стефан Гайд в Канада сме едно сърце и една душа с вас! Растоянието е само илюзия. Бъдете здрави!“

Открития и публикации

ЗА СТЕФАН ГАЙД

Това есе е адресирано до онези хора, които в някаква степен познаваха човека, свещенослужителя и учения...

Read More

Пръстенът от Езерово

Тракийските Надписи от Новото Царство (1000 г. пр.н.ера – до н.ера)...

Read More

Открита е Библия Бесика

Открита Библията на Прорицателите. За наша радост и удивление, до наши дни са достигнали някои много древни...

Read More

Кивотът на Орфеевия завет

В Градешница, България, е намерен 7000 годишен кивот на Орфеевият (Орфическият) Завет с Първата Заветна Плоча....

Read More

Сакралната Плочица от с. Караново

От епохата на енеолита / халколита (датирана на около 6000 години, или четвърто хилядолетие пр.н.ера) Към...

Read More

Оброчната Плочица от с. Градешница

Разчитане на оброчната плочица от Градешница по метода Гайд. Плочката от Градешница е открита през 1969 г. в...

Read More

Литература

Научните трудове на Д-р Гайд се отнасят до зората на човешката цивилизация и разкриват най-първите познати обитатели на Древната Европа, чието етническо име е достигнало до нас чрез класически автори като Омир, Херодот, Питагор, Плутарх и много други.

иконка

Изследвания

Бидейки Първият Всеобщ Писмен Език на света, Пиктографският Скрипт може да се окаже такъв Първичен Мисловен Процес, който и до днес работи с пълна сила в подсъзнанието на всеки човек и е определящ за поведението, развитието и благоденствието на всеки един от нас.

иконка перо

Външни публикации

Откритията на д-р Стефан Гайд се превърнаха в източник на вдъхновение в различни обществени области като наука, култура, изкуство, теология, етнология, литература и др., а след време биха могли да повлият в някои сфери на психологията, психоанализата и медицината.