Дискусия върху “Тракийските хроники” в гр. Варна

На 25 юли 2019 г. в препълнената зала на Концертното студио на радио Варна се състоя поредната среща на акад. Цветан Гайд, директор на Института по Т-наука, с варненската общественост на тема „Древните технологии и тайното познание в Тракийските Хроники“.

Академик Гайд представи някои от основните идеограми, изследвани от Института по Т-наука, и ги поясни в посока разбиране мирогледа на древните и тяхното осмисляне на връзката между минало, настояще и бъдеще, между микрокосмоса и макрокосмоса, както и силите, които действат в живота на човека и в цялото творение и тяхното овладяване.

Жив интерес предизвика въпросът за информационната система на траките, за способността им да управляват функциите на собственото си тяло, на животинските и растителни видове, подобно Орфей, който управлявал живата и неживата природа, и как да прилагаме това познание и опит на предците ни в съвремието ни, в личния живот на всеки един човек.

В продължение на повече от 2 часа присъстващите над 100 души участваха активно с въпроси и коментари, свързани с по-задълбочено познаване мирогледа на древните ни предци, бъдещи срещи и изследвания към Института.

Тракийските Хроники - тайното познание на предците ни - дискусия с акад. Цветан Гайд в гр. Варна

„Тракийските хроники“ е сборник от текстове, които показват в съвсем нова светлина древната ни история и възстановяват факти, неизвестни за широката общественост досега. От документите, поместени тук става явно, че българският народ е имал държавност много по-назад във времето още от епохата на т.нар. „предисторическо“ минало и постиженията на древната тракийска култура по нашите земи я превръщат в първолюлка на човешките цивилизации.

Ценността на тези текстове е в това, че те са източник за познание на древните ни предци, написан от самите древни предци. Забележително е колко актуални са те и колко приложни по отношение на духовната ни култура днес, личното усъвършенстване и благоденствието на целия народ.

“Методът Гайд” е доказана методология за разчитане на древни писмени кодове и артефакти, чрез по-късна аналогична писменост, позната в научните среди. Тя е плод на лингвиста д-р Стефан Гайд, който през 2006 г. прави епохален пробив в декодирането на древната тракийска пиктографска писменост. Неговите анализи и изследвания са поместени в четирилогията „Тракийското писмо декодирано“ 1-4 част. Създаденият от него изследователски метод е приложим от всеки учен в различните области на познанието. Разчетените артефакти по „Методът Гайд“ се датират от 5 хилядолетие пр. н. ера – период, предхождащ с цели хилядолетия подобни писмености, познати на науката до сега в Египет и Шумер.

Петата книга от „Тракийското писмо декодирано“ – „Мистериите на Самотраки и Руническата Книга на Тайните“, чийто автор е акад. Цветан Гайд, е посветена на последните резултати от работата на института, а именно: разчитане на древните рунически знаци в Тракия чрез „метода Гайд” през по-късния им еквивалент в келтската (галска) писменост на друидите, наречена от тях „огам” или Дървесна писменост. С помощта на тази аналогова писменост са декодирани посланията от Ситовския надпис, Кременския надпис и множество надписи, запазени върху мегалити като Харман кая, Бузовград и др.

Сензационните открития на Института по Т-наука в областта на модерната тракология завинаги променят историческата наука и възстановяват истината за древното минало на нашите предци.

Има още много материали и артефакти, върху които Институтът по Т-наука работи и продължава да допълва и развива тази нова насока в Тракологията.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *