Интервю с Цветан Гайд: Тайните на тракийското писмо и неговото декодиране

Декодирането на Тракийското писмо продължава – сензационно подробно интервю с автора – Цветан Гайд по повод излизането на „Тракийското Писмо Декодирано- 5“.

„Един признак за цивилизованост е писмеността. Една такава високо развита цивилизация, каквато е Тракийската, още от времето на енеолита и неолита (5000 г. пр. Хр.), люлка не само на европейската цивилизация, а въобще, е логично да има писменост. За това свидетелстват преносът на информация, традиции и знания, както в случая са – добиване на най-древното злато, металургия и много други невероятни достижения, които все повече откриваме в древността.

„Д-р Стефан Гайд е голям ерудит и изключителна личност, който направи пробив, благодарение на пребиваването му в чужбина, с неговите контакти сред коптите и като член на Института по Антично Християнство, базирано в Калифорния, където се съхраняват и древните ръкописи от Наг Хамади (древни документи, които са в основата на свещените писания, на древната литература традиция на древните мистици). С целия риск и отговорност успя да публикува много от тези документи. Подобно Шлиман, намерил Троя, следвайки текста на Илиадата. Това бяха изходни точки, от които да погледне по друг начин на артефакти по нашите земи, които са известни от десетилетия, като говорим тук за Карановската цивилизация, Градешница и прочее, които се пазят в българските музеи. Всеки артефакт е изследван, като се знае, че всеки един от тях съдържа определена информационна система (пренос на информация в себе си). Заедно с екипът на Иститута по Т-наука успяхме по една методология, която е вече известна като „методът Гайд“ да ги разчетеме. Това е абсолютно необорима методология, която успява, чрез по-късна, вече читаема от учените писменост, каквато е египетската (която е с хилядолетия по-късна), да разчете по-древни писмени кодове. Както знаете, артефактите в Египет се явяват 1000 години по-късно от местната най-древна, първична писменост по нашите земи, а именно древнотракийските идеограми. Подобно Шамполион навремето, който разчита по същия начин египетските йероглифи с Розетския камък.

Заедно с екипът ни и Стефан Гайд, който е специалист в тази област навлязохме в тази наистина дълбока и трудна материя. Така постепенно открихме връзката между древната литература и мистична традиция. Това, което самите извори и артефакти говорят, чрез нашите предци, записвали тези неща върху камък и глина, изведнъж се събра в едно Послание, в една стройна парадигма, която е много по-дълбока и висока от съвременните разбирания за тяхната култура.“

„Разчитането ни показа едни свещени дълбочини…“

„Високо технологична цивилизация, която обаче е първична и използва друг тип технология. Например, ако приемете творенията в живата и неживата материя като машини, тези хора са знаели как да ги управляват по съвсем други методи, други технологии, други реалности.“

Първата книга е свързана най-вече с идеограмната писменост. След това следва линеарната писменост.“

„Но защо виждаме една деградация от древността до днес? Може би защото сме забравили корените си, има много литания по чужди учения, религии и схващания, загубвайки връзката със собствената си същност, духа на предците си.

Естествените закони, които движат битието ни – това е голямата тайна, която са познавали древните, познавали са законите на естественото Право, това, което е вътре дадено на човека, което е позволено и благословено, което има могъществото да Бъде! И същевременно с това виждаме и това, което е зловредно, което разрушава и е пагубно, както за личния ни живот, така и  за социалния обществен живот и за природата. Тези древни хора са разбирали тези Мистерии.

Всичко това е свързано с Тайната на Христос, Който понякога ние възприемаме много външно, религиозно, само като външно признаване. В това древните са разбирали слизането на Божественото във физическия свят. Тоест свързването на човека с Божеството.

Много Ню Ейдж учения учат, че човекът е божествен и прочее, но както виждаме не е точно така. Виждаме хаоса и разрухата, както и смъртта, тлението, които съпътстват човека. Тези хора в древността са знаели как да се възвръщат и да се свързват с божественото, това е Мистерията на Херосите. В Откровение на Йоан, Христос е описан като Тракийски Херос – Конник, Който идва начело на десетки по десетки хиляди конници.

Тези хора са се интересували как да навлезе Божественото в тях и как те да навлезат в Божествения свят. Това е Мистерията на Христос. Христос е връзката между този естествен закон и законът на правдата, на правото. Връзката между онези Божествени Закони на Всемира и човешкият разум, интелект, природа. Това е една трансформация, промяна, въздигане на човека, което идва с явяването на Христос.

Тукашната култура не е привнесена, а е Първична. Първата цивилизация, при която човекът е този, който има Свещените Словеса. Бог вдъхна жизнено дихание на първия човек. Това дихание е свързано с говора. Когато говорим, ние дишаме. Това ни отличава от всички други животни и същества в природата. Затова тази цивилизация не е излъскана (както по-късните артефакти в Египет и пр.), но тя има своите Начала, които са като Семена. По-късно виждаме мащабите, развити и украсени в Египетските пирамиди, но тук, по нашите земи са Семената на всичко това. Но на нас, българите, за съжаление са ни посяти нихилистични нотки.

Животът на д-р Стефан Гайд беше наистина живот на отдаване и жертва, с което той посвети живота си и пое всичките удари, за да защити тази кауза. Тази кауза не е изгодна за другите народи, но за нас българите е. В момента съпротивата не е толкова явна, но се явява като вид игнориране с директиви тези неща да не се разчуват, да бъдат омаловажени…“

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *