Литература

"Словото не е просто информация и средство за комуникация между себеподобните, но инструмент и средство за положителна промяна, за трансформация на света, за култивиране на битието и въздействие върху времето и пространството."

Тракия - земя на Божествени словеса

„Чрез Тракийските Писмо и Литература пред взора на нашия интелект изплува отново златната „Атлантида“, Божественият „Едем“ на най- древната първична цивилизация – люлка на човечеството и културната революция. Имаме уникалния шанс – ние далечните потомци на великите жреци-царе от мегалитната епоха, отново да „заселим“ територията на изначално сакралното и могъщото в човека и природата. Това е реална възможност да разпечатаме и развържем невъобразими технологии и потенциали, криещи се в нашето същество и в макрокосмоса, които да разрешат проблемите пред всеки един от нас и човечеството като цяло. „

~ д-р Стефан Гайд, „Тракийското Писмо Декодирано“ III

Тракия - Земя на Божествени Словеса

Тракийските хроники

Въведение и кратък преглед на...

Тракийското писмо-декодирано

Несъмнено, такова едно ново откритие на...

Интервю с Цветан Гайд: Тайните на тракийското писмо и неговото декодиране

Декодирането на Тракийското писмо продължава – сензационно подробно интервю с автора – Цветан Гайд по повод излизането на... Read More

Тракийският език, писменост, литературна традиция и народностно самосъзнание

От изложените изследвания става явно не само, че траките са имали пиктографска писменост, която е пренесена и доразвита в Древен... Read More

Тракийското Писмо Декодирано – IV

Тракийската Библия Бесика – Разкрита!...

Тракийското Писмо Декодирано – III

Тракийската Книга на Мъртвите...

Тракийското Писмо Декодирано – II

Кивотът на Орфеевия Завет – ОТКРИТ!...

иконка

Изследвания

Бидейки Първият Всеобщ Писмен Език на света, Пиктографският Скрипт може да се окаже такъв Първичен Мисловен Процес, който и до днес работи с пълна сила в подсъзнанието на всеки човек и е определящ за поведението, развитието и благоденствието на всеки един от нас.

иконка перо

Външни публикации

Откритията на д-р Стефан Гайд се превърнаха в източник на вдъхновение в различни обществени области като наука, култура, изкуство, теология, етнология, литература и др., а след време биха могли да повлият в някои сфери на психологията, психоанализата и медицината.