Видео и външни публикации

Откритията на д-р Стефан Гайд се превърнаха в източник на вдъхновение в различни обществени области като наука, култура, изкуство, теология, етнология, литература и др., а след време биха могли да повлият в някои сфери на психологията, психоанализата и медицината.

Златният Пръстен – Печат от Езерово

Авторски клип и музика на арт-група Орфика,...

Тракийска Мистерийна Драма / The Thracian Mystery Rites Drama

Тракийската Мистерийна Драма е филмирана...

Тракийските съкровища – Думи от злато

Какво представляват тракийските съкровища...

Популярни митове и заблуди относно Българската История

Това образователно видео, създадено от...

Златните руни на Тракия (Част 1) – Видеоклип на Еклектика

Идват дни, в които скритите и заровени...

Тракийските Хроники

Тракийските Хроники / The Thracian Chronicles official...

The Thracians, a Hidden History – HD 2013

About the movie: http://thracians.info/ Europe’s ancient history should...

Най-древната писменост – БНТ

Глинена плочка с най-древното писмо на...

Литература

Научните трудове на Д-р Гайд се отнасят до зората на човешката цивилизация и разкриват най-първите познати обитатели на Древната Европа, чието етническо име е достигнало до нас чрез класически автори като Омир, Херодот, Питагор, Плутарх и много други.

иконка

Изследвания

Бидейки Първият Всеобщ Писмен Език на света, Пиктографският Скрипт може да се окаже такъв Първичен Мисловен Процес, който и до днес работи с пълна сила в подсъзнанието на всеки човек и е определящ за поведението, развитието и благоденствието на всеки един от нас.