Категория: Изследвания

Методът Гайд

Чрез методът „Гайд“ се декодират древни артефакти и посланията в тях, чрез по-късна еквивалентна писменост,...

Read More

Тракийските хроники

Въведение и кратък преглед на историческото съдържание на “Тракийските Хроники” и тяхната актуалност, д-р...

Read More

Тракийското писмо-декодирано

Несъмнено, такова едно ново откритие на трансцендентната наука и трансцендентната тракология, каквото е...

Read More