Категория: Литература

Тракийските хроники

Въведение и кратък преглед на историческото съдържание на “Тракийските Хроники” и тяхната актуалност, д-р...

Read More

Тракийското писмо-декодирано

Несъмнено, такова едно ново откритие на трансцендентната наука и трансцендентната тракология, каквото е...

Read More