Категория: Статии

Тракийският език, писменост, литературна традиция и народностно самосъзнание

От изложените изследвания става явно не само, че траките са имали пиктографска писменост, която е пренесена...

Read More

Относно Нашите Тракийски Традиции

От езиковия анализ на всички тракийски текстове изследвани и представени в поредицата на Тракийското Писмо...

Read More

Българите са Траки и Траките са Българи

От езиковия анализ на всички тракийски текстове изследвани и представени в поредицата на Тракийското Писмо...

Read More

Тракия – Първата писмена цивилизация

Бидейки Първият Всеобщ Писмен Език на света, Пиктографският Скрипт може да се окаже и Първият и най-архаичен...

Read More

Първото писмо – Образното Пиктографско Слово

В началото бе Словото… Всичко чрез Него стана… И без Него не е станало нищо от това, което е станало… Това...

Read More

Тракийските хроники

Въведение и кратък преглед на историческото съдържание на “Тракийските Хроники” и тяхната актуалност, д-р...

Read More

За Трансцендентната наука

Трансцендентният Анализ разкрива нови възможности за получаване на излекуване и просперитет „от вътре“,...

Read More