Тракия – Първата писмена цивилизация

Бидейки Първият Всеобщ Писмен Език на света, Пиктографският Скрипт може да се окаже и Първият и най-архаичен начин на типично за Човека мислене, т.е. такъв Първичен Мисловен Процес, който и до днес работи с пълна сила в подсъзнанието на всеки човек и затова е определящ за поведението, идентитета, развитието и благоденствието на всеки един от нас.

Тракия - първата писмена цивилизация

Траките са имали писменост преди Египтяните и Шумерите и се оказват първият етнос, който е имал писменост в историята. Нещо повече, най-древното писмо на Траките е било Пиктографско (образно), а не фонетично (звуково), което означава, че всеки друг народ е можел да го приеме от тях независимо какъв език и диалект е говорел, защото при това писмо се изписват идеите, а не произношението на думите. Това означава, че всички, които са възприели Тракийското Пиктографско Писмо, са можели вече чрез писане да се разбират с траките и помежду си, дори когато езиците им са били толкова различни, че не биха могли да се разбират чрез го¬ворна реч (разговор). Следователно първоначалното въведено от Траките Пиктографско Писмо вероятно е служело като Универсален Световен Език (поне за посветените елити) в онази епоха. Това означава, че най-вероятно подобни надписи на тези намерени в Тракия биха могли да се открият и разчетат от учените в много други на¬ходки по света, и това би довело до революционни промени в нашето разбиране за корените на човешката цивилизация на земята.

Друг важен момент, който не трябва да се пренебрегва, е фактът, че бидейки Първият Всеобщ Писмен Език на света, Пиктографският Скрипт може да се окаже и Първият и най-архаичен начин на типично за Човека мислене, т.е. такъв Първичен Мисловен Процес, който и до днес работи с пълна сила в подсъзнанието на всеки човек и затова е определящ за поведението, идентитета, развитието и благоденствието на всеки един от нас. Тук именно намират приложение концепциите и развитието на Трансцендентната Наука… С една дума, откритието на Тракийското Писмо и декодирането му може да има много по-големи рамификации и последствия, отколкото изглежда на пръв поглед! Използуването му в негова модерна научна версия днес чрез методиката на Трансцендентния (трансцедиращ) Анализ, разкрива нови неизползувани допреди възможности в сферата на лечебните и мотивационни практики, от каквито всички биха могли да се възползуват за повишаване качеството на личния си живот…

Но това дори е нищо в сравнение с един друг потенциален ефект, за който модерното приложение на Пиктографското Писмо би могло да допринесе. Малцина днес осъзнават факта, че съвременната наука е следствие на Божественото Слово, вродено в човека, и неговото използуване и историческото усъвършенствуване на това ползуване за променяне на околния свят на човека, според възприетите му нужди. Вариантът на Словото и неговото научно ползуване, обаче, се е развивал в по-модерно време предимно в посоката, която произтича от Линеарните Писмени Кодове (като финикийския и всички подобни на него), и затова е следствие на начин на мислене, който би могъл да бъде категоризиран като Линейно-Логично-Причинно-Следствено Мислене, което е типичното за нашето линейно-историческо време, с всичките рамификации на такова едно Измерение на Битието, и Съзнанието на хората и човечеството. Именно този начин на дефиниране на научните концепции и практики е довел до овладяването на природните сили и ресурси във вида, който ние днес познаваме.

От Пиктографския Вариант на Словото и характерния за него начин на мислене, обаче, който може да бъде категоризиран като нелинеен, нелогичен, не причинно-следствен, а по-скоро Многоизмерен-Архетипно-паралогичен-Временно-двупосочен, и подчиняващ се на архетипно-циклично (вместо линейно-историческо) време и пространство, могат да произтичат такива последствия, при използуването и развитието му в науката, които да открият, разработят и овладеят други природни сили и ресурси, почти недокоснати досега, и да доведат до едно качествено ново Измерение на Битието и Съзнанието на хората, и цялото човечество! Такъв нов подход в науката, чрез усвояване Принципите и Методите на Трансцедентната Наука, би могъл не само да доведе до преоткриване на онази Наука на древните ни предци, която е отговорна за построяването на неповторимите образци на Мегалитната култура и Пирамидите, но в модернизиран и по-нататъшно развит вид, би могла да открие хоризонти и паралелни измерения на Съзнанието и Битието, които да доведат до овладяване на Времето и Пространството, в посоки и мащаби, дори непомечтавани досега.

И така, нека никога не подценяваме възможностите на Божественото Слово, благодарение на което нашата човешка (типично антропоморфна) цивилизация, дължи своите Битие, Живот и Възход. Където и да ни заведат тези наши Битие, Живот и Възход, нека никога не забравяме, че “В началото бе Словото… Всичко чрез Него стана… И без Него не е станало нищо от това, което е станало… (Св. Ев. от Йоан 1:1)”

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *