Древната писменост по нашите земи, декодирана по Метода Гайд

Институтът по трансцендентна наука, отдел „Тракология“ излезе с нови открития относно древната тракийска писменост по нашите земи.

Древната писменост по нашите земи, декодирана по Метода Гайд

Институтът по трансцендентна наука, отдел „Тракология“ излезе с нови открития относно древната тракийска писменост по нашите земи. По случай 24 май – Деня на българската просвета и култура, съвместно с Регионален исторически музей – Враца беше организирана конференция на тема: „Древната писменост по нашите земи, декодирана по Метода Гайд“. По време на конференцията бе представена и новата книга на акад. Цветан Гайдарски от поредицата „Тракийското Писмо Декодирано“.

Изследователската  работа на отдела по Тракология от Института по Т-Наука върху Тракийското писмо продължава вече значителен брой години. Голяма част от тези изследвания бяха публикувани  в книгите и трудовете на д-р Стефан Гайд от поредицата  „Тракийското Писмо Декодирано” (том I, II, III и IV, в периода 2006-2008 г.), издание на Института по Т-Наука (отдел по Тракология). 

За съжаление д-р Стефан Гайд не е вече между нас, но ни завеща огромно научно и културно наследство. Създаденият от него изследователски метод е приложим от всеки учен в различните области на познанието, лингвистиката и технологичните приложения.  Споровете между групи от учени по отношение на тези революционни открития продължават и до днес, но безапелационно са опровергани теориите за „безписмените траки” и завинаги се промениха представите за древния свят.

Читателят, който е запознат с тези  публикации, вече знае за откритията  и „Метода Гайд”, по който Тракийското пиктографско писмо от Неолита  бе превеждано през по-късно въведения му аналог в Древен Египет, известен като Египетско йероглифно писмо от Старото царство.

Така или иначе  Тракийският пиктографски скрипт върху множество артефакти от култура Градешница, Караново и Тартария (датирани на около 5000 г. пр.н.ера)  беше транскрибиран и преведен от  екипа  на Института по Т-Наука по начина, по който се превежда йероглифното писмо от Старото царство в Египет (от около 3000-2000 г. пр.н.ера) и резултатите бяха изненадващи и безпрецедентни. Валидността им бе напълно потвърдена от факта, че отразяваха ясно смислово и идейно съдържание, и то на един и същ език, който очевидно е бил говорим в широк географски регион, включващ Тракия, Анатолия и Северен Египет.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *